Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).

Ponieważ warunkiem koniecznym udzielenia sakramentu chrztu św. jest złożenie wyznania wiary, chrztu niemowląt dokonuje się w oparciu o wiarę rodziców dziecka i rodziców chrzestnych (Synod poznański 2004-2008).

SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO UDZIELAMY:

- w pierwszą niedziele miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 12.30

- w trzecią niedziele miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 12.30

- w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy po Mszy Świętej o godzinie 12.30.

FORMALNOŚCI PRZED CHRZTEM ŚWIĘTYM ZAŁATWIAMY W BIURZE PRAFIALNYM.

- rodzice dziecka, powinni się zgłosić do biura parafialnego dwa miesiące przed planowanym chrztem.

- dokumenty wymagane: akt urodzenia dziecka

- zaświadczenia od rodziców chrzestnych, z parafii do, której należą, że mogą być chrzestnymi dziecka.

RODZICE CHRZESTNI

Chrzestni winni być świadkami wiary. Nie są oni bowiem jedynie świadkami ceremonii chrzcielnej. W związku z tym powinni spełniać określone przez Kościół wymagania:

1.winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła

2.rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym czyli bez ślubu kościelnego.

3.Winni przedstawić wystawione przez własnego proboszcza odpowiednie zaświadczenie o zdolności do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego (pochodzący z innych parafii niż parafia dziecka);

4.jako świadek chrztu św. może być dopuszczony ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej i to tylko razem z chrzestnym katolikiem (Synod poznański 2004-2008, Statut 511 – 512).

Katecheza przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych:

 Katecheza przygotowująca rodziców i rodziców chrzestnych, odbywa się zawsze w czwartek przed pierwszą niedzielą miesiąca, o godzinie 18.00.

 

Daty Chrztu Świętego oraz konferencji na rok 2017.

DATA CHRZEST 12.30 KONFERENCJA CHRZCIELNA CZWARTEK GODZ. 18.00.
22.01.2017 Po Mszy Świętej  
05.02.2017 Podczas Mszy Świętej 02.02.2017
19.02.2017 Po Mszy Świętej 02.02.2017
05.03.2017 Podczas Mszy Świętej 2.03.2017
19.03.2017 Po Mszy Świętej 2.03.2017
02.04.2017 Podczas Mszy Świętej 30.03.2017

17.04.2017

DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCY

Po Mszy Świętej 30.03.2017
07.05.2017 Podczas Mszy Świętej 04.05.2017
21.05.2017 Po Mszy Świętej 04.05.2017
04.06.2017 Podczas Mszy Świętej 01.06.2017
25.06.2017 Po Mszy Świętej 01.06.2017
02.07.2017 Podczas Mszy Świętej 29.06.2017
16.07.2017 Po Mszy Świętej 29.06.2017
06.08.2017 Podczas Mszy Świętej 03.08.2017
20.08.2017 Po Mszy Świętej 03.08.2017
03.09.201 Podczas Mszy Świętej 31.08.2017
17.09.2017 Po Mszy Świętej 31.08.2017
01.10.2017 Podczas Mszy Świętej 28.09.2017
15.10.2017 Po Mszy Świętej 28.09.2017
05.11.2017 Podczas Mszy Świętej 02.11.2017
19.11.2017 Po Mszy Świętej 02.11.2017
03.12.2017 Po Mszy Świętej 30.11.2017

26.12.2017

DRUGI DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA

Po Mszy Świętej 30.11.2017

 

Top