Sakrament Bierzmowania

BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem.  Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego moc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać (Youcat, 203).

KANDYDAT DO BIERZMOWANIA MUSI:

- ukończone 14 lat.

- musi być ochrzczony oraz musi przedstawić akt chrztu, przy zapisie.

- musi złożyć wypełnione podanie o bierzmowanie.

- zapisy do sakramentu bierzmowania trwają tylko do końca września.

OBOWIĄZKI KANDYDATA DO BIERZMOWANIA:

- uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej

- uczestniczyć w katechezach, które będą zapowiadane podczas ogłoszeń parafialnych, tydzień przed katechezą.

- znać „katechizm”

- przystąpić przed Bożym Narodzeniem oraz Wielkanocą i przed sakramentem do bierzmowania, do sakramentu pokuty (kandydat dostaje kartkę do spowiedzi).

Top